Don't have Telegram yet? Try it now!
http://civilfile.com/p-13794
«آنالیز قیمت اجرای یک متر طول ترنچ بتنی برق و ابزار دقیق» را در سیویل فایل مشاهده کنید