Don't have Telegram yet? Try it now!
http://civilfile.com/p-13946
«ضریب بالاسری برای پیمان های مختلف» را در سیویل فایل مشاهده کنید