Don't have Telegram yet? Try it now!
http://civilfile.com/p13906
«شرح و تفسیر فهرست بهای ابنیه (بخش دوم)» را در سیویل فایل مشاهده کنید