Don't have Telegram yet? Try it now!
http://dargi.ir/blog/show/28/3 دسامبر، روز جهانی افراد کم‌توان : آغاز راه توانمندسازی و برابری در کار
3 دسامبر، روز جهانی افراد کم‌توان : آغاز راه توانمندسازی و برابری در کار