Don't have Telegram yet? Try it now!
http://edalatkhahaniran.com/news/پوشیدن-لباس-مقدس-سپاه-زمانی-ارزش-دارد-که-با-پس-گرفتن-رای-خود-به-fatf-تو-دهان-امریکا-بزنند-امنیتی-که-سپاه-برای-ما-ایجاد-می-کند-چقدر-قیمت-دارد؟