Don't have Telegram yet? Try it now!
http://etemaadonline.ir/content/189405/گزارش-کمیته-بازدید-از-زندان-ها-به-رئیس-جمهور-داده-می-شود
سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری درباره کمیته بازدید از زندان‌ها گفت: گزارش‌های تکمیلی در این باره پس از یکی، دو جلسه دیگر که خواهیم داشت به آقای رئیس‌جمهور داده می‌شود. ما هم‌اکنون در حال در جمع‌بندی این موضوع هستیم