Don't have Telegram yet? Try it now!
http://etemaadonline.ir/content/217723/بازار-های-موازی-در-اقتصاد-کشور-قیمت-مسکن-را-افزایش-داد
حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سرمایه‌گذاری در بازار‌های موازی سودآور موجب ایجاد رکود در بازار مسکن و در نتیجه افزایش قیمت مسکن می‌شود