Don't have Telegram yet? Try it now!
http://etemaadonline.ir/content/217877/شهردای-تهران-مطالباتش-را-وصول-نکند-ورشکسته-می-شود
عضو مجمع نمایندگان تهران در مورد احتمال ورشکستگی شهرداری تهران می‌گوید: شهرداری یک نهاد بودجه بگیر نیست و مخارج آن را درآمدهایش تامین می‌کنند. این یعنی باید بین درآمدها و هزینه‌های آن یک تراز مثبت وجود داشته باشد وقتی این تراز بهم بخورد امکان ورشکستگی هر نهادی از جمله شهرداری وجود دارد