Don't have Telegram yet? Try it now!
http://etemaadonline.ir/content/218092/عکس-روز-اینستاگرام-سایه-بازی
«وینست بال» بلژیکی با سایه‌ها نقاشی می‌کند که به «Shadowology» معروف است. در این نوع نقاشی، یک جسم فیزیکی رو کاغذ قرار گرفته و براساس سایه‌ای که ایجاد می‌کند، طرح اصلی کشیده می‌شود