Don't have Telegram yet? Try it now!
http://etemaadonline.ir/content/218352/مدیران-نباید-از-افراد-ذی-نفوذ-سفارشی-را-بپذیرند-سهم-پتروشیمی-های-تابع-وزارت-رفاه-یک-پنجم-بازاراست-هی
علی ربیعی وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی گفت: هیچ تخلفی از سوی واحدهای پتروشیمی در زمینه برگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور و واریز آن به حساب نیما پذیرفته نیست و اگر بنده با موردی از تخلف در این زمینه مواجه شوم با متخلف بدون اغماض برخورد خواهم کرد