Don't have Telegram yet? Try it now!
http://etemaadonline.ir/content/218726/ممكن-است-مردم-منِ-روحاني-را-نخواهند-اما-ايران-را-دوست-دارند
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:مردم امروز بر نیازهای‌شان تکیه می‌کنند و حتی ممکن است نخواهند بنده روحانی را هم بپذیرند اما همگی درمورد ایران اتفاق‌نظر دارند و اگر احساس کنند کشورشان درحال خطر است، طبعا مردم برای دفع تجاوز دشمن همراهی خواهند کرد