Don't have Telegram yet? Try it now!
http://etemaadonline.ir/content/237909/بیمارستان-های-ما-با-کمبود-پرستار-مواجه-هستند
وزیر بهداشت و درمان با بیان اینکه بیمارستان‌های بسیار خوب با تجهیزات و پزشک مناسب داریم، گفت: اما متاسفانه با کمبود نیروی پرستار، کمک پرستار و نیروی خدماتی مواجه هستیم