Don't have Telegram yet? Try it now!
http://etemaadonline.ir/content/237912/پرونده-دنیا-ویسی-در-اختیار-قوه-قضاییه-قرار-گرفته-است
مؤسس انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با بیان اینکه بر اساس تحقیقات سال 2017 از هر 100 کودک، چهار پسر و شش دختر در طول زندگی به شکل‌های مختلف مورد آزار قرار گرفته‌اند، گفت: بازتولید چرخه خشونت و انواع خودآزاری پیامد تحمل خشونت در کودکی است