Don't have Telegram yet? Try it now!
http://fa.iuvmnews.com/?p=299151
معاون وزیر ارشاد: شعبه ها و دادگاه های بسیاری براساس قوانین و سیره مولای متقیان عمل می کنند