Don't have Telegram yet? Try it now!
http://fabanews.com/fa/news/شرط-سنای-آمریکا-برای-استفاده-از-تشخیص-چهره-هوشمند/
به نظر می‌رسد که استفاده از احراز هویت هوشمند از افراد بدون کسب اجازه از آنها در سال‌های آینده با چالش و محدودیت‌های جدیدی روبرو شود