Don't have Telegram yet? Try it now!
http://fabanews.com/fa/news/قانون-گذاری-اتحادیه-اروپا-برای-استفاده-اخلاقی-از-هوش-مصنوعی/
اتحادیه اروپا که نگران استفاده لجام گسیخته از توانمندی‌های هوش مصنوعی است، قصد دارد برای اخلاقی کردن نحوه کاربرد آن قوانینی وضع کند