Don't have Telegram yet? Try it now!
http://fabanews.com/fa/news/مخالفت-بانک-مرکزی-با-وام-۲۸۰میلیونی-مسکن-170-میلیون-وام-در-ازای-استفاده-از-فناوری-های-نوین-در-ساخت-مسکن/
مدیر اعبارات بانک مسکن از مخالفت بانک مرکزی با وام ۲۸۰میلیون تومانی خرید مسکن خبر داد و گفت: بر اساس سیاست‌های بانک مسکن وام ساخت به ۱۷۰میلیون تومان افزایش یافت