Don't have Telegram yet? Try it now!
http://fabanews.com/fa/news/مدیرعامل-بانک-پاسارگاد-اختصاص-بیش-از-96-درصد-از-تراکنش-های-بانک-پاسارگاد-به-بانکداری-مجازی-فناوری-بلاک-چین-را-در-بانکداری-مشهد-و-قزوین-اجرا-کرده-ایم/
مدیرعامل بانک پاسارگاد معتقد است که نیروی انسانی در صدر برنامه های این بانک برای حرکت در مسیر بانکداری دیجیتال است