Don't have Telegram yet? Try it now!
http://fabanews.com/fa/news/همکاری-گپ-با-پست-بانک-در-حوزه-زیرساخت-مالی-و-ارزهای-رمزنگار/
پیام رسان گپ و پست بانک در راستای قرارداد استراتژیک منعقد شده، محصولی مشترک برای ارائه زیرساخت مالی و پرداخت به کسب و کارهای فعال در گپ ایجاد کرد و پروژه رمز ارز فاز بعدی همکاری دو مجموعه است