Don't have Telegram yet? Try it now!
http://fabanews.com/fa/news/3521/
مدیرکل ارتباطات همراه اول می‌گوید: تحقق رویای دیجیتال بدون تغییر امکان پذیر نخواهد بود و قاعدتا زمانی که ما از تحول دیجیتال در عرصه های مختلف سخن می گوییم باید نگرش و ابزارهای مورد استفاده خود را نیز تغییر دهیم