Don't have Telegram yet? Try it now!
http://itefaba.com/fa/news/سمینار-ادغام-بانک-ها-بیم-ها-و-امیدها-برنامه-جانبی-ITE-2019/
سمینار «ادغام بانک‌ها؛ بیم‌ها و امیدها»، از جمله رویدادهای جانبی در پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران است که به بررسی یکی از مهم‌ترین پروژه‌های در حال انجام در صنعت بانکداری کشور اختصاص دارد