Don't have Telegram yet? Try it now!
http://itnanews.com/باید-همه-ابزارهای-موجود-استان-را-در-خدم/
باید همه ابزارهای موجود استان را در خدمت آموزش و پرورش در بیاوریم