Don't have Telegram yet? Try it now!
http://khabarfarsi.com/u/31343741
کلیه حساب های بانکی دستگاه های اجرایی از طریق خزانه و نزد بانک مرکزی افتتاح می شود