Don't have Telegram yet? Try it now!
http://khabarfarsi.com/u/60004406/tlgr
/احکام متفرقه طلاق/ احکام متفرقه طلاق (مسأله 2536) اگر با زن نامحرمی1 به گمان این که عیال خود اوست نزدیکی کند چه زن بداند که او شوهرش نیست، یا گمان کند شوهرش می باشد، باید عدّه نگهدارد2. 1- سیستانی: اگر با زنی که همسرش نیست... .