Don't have Telegram yet? Try it now!
http://khabarfarsi.com/u/66057074/tlgr
/ظهر خونین 23 بهمن 57 اردبیل چگونه رقم خورد/ درحالی که در 23 بهمن سال 57 تمام ایران غرق در جشن و شادمانی پیروزی انقلاب بود عمال باقیمانده از رژیم پهلوی در شهربانی اردبیل روزی خونین را برای این شهر رقم زدند