Don't have Telegram yet? Try it now!
http://khabarfarsi.com/u/67545968/tlgr
/حافظان بی محافظ جنگل ها / پاسداری از پوشش گیاهی، وظیفه ملی/ حفظ و نگهداری از درختان در تمام جهان از اهمیت ویژه برخوردار است. در ایران باستان نیز درخت جایگاه ویژه نزد مردم داشته، اما از حفظ جنگل و شغل جنگلبانی چه می دانید