Don't have Telegram yet? Try it now!
http://khabarfarsi.com/u/67576928/tlgr
/حسین یا فرانسیس؟! چه کسی مقاله “اهمیت مدیریت شهری در ارتقا جایگاه حقوق شهروندی” را نوشت؟!/ در این بین تلاش های بسیاری صورت پذیرفت تا جشنواره در بهترین حالت خود به پایان برسد و تلاش های بسیاری نیز در این مورد صورت گرفت که در جای خود قابل تقدیر است. بخصوص آنکه شاید بتوان مدعی شد هیچکس داوران، ناظرین و برگزار کننده گان جشنواره را مورد توجه خود قرار نداد .