Don't have Telegram yet? Try it now!
http://khabarfarsi.com/u/67580752/tlgr
/خطرات باتری ها برای سلامتی/ در دنیای مدرن امروز، خانه های بظاهر امن ما شبیه به آزمایشگاه هایی خطرناک شده اند! بسیاری از وسایل و تجهیزاتی که هر روز با آنها سر و کار داریم، از نظر طبقه بندی در رده مواد خطرناک قرار می گیرند و اغلب ما از میزان خطر و سم موجود در مواد نزدیک خودمان غافلیم. باتری ها، یک نمونه از این وسایلند