Don't have Telegram yet? Try it now!
http://khabarfarsi.com/u/68769247/tlgr
/آیا زمانی برای خروج ایران از برجام متصور است؟/ بخشی از هژمونی و سلطه گری امریکا در جهان با هیمنه نشانده شدن بر سر میز مذاکره هسته ای با ایران شکسته است و پیروزی های ایران در منطقه، باقیمانده آن هژمونی را به چالش کشیده است