Don't have Telegram yet? Try it now!
http://khabarfarsi.com/u/71396942/tlgr
/وام نمی خواهیم؛ فقط بگذارند شترهایمان بچرند! تصاویر/ مولوی کلندرزهی از پرورش دهندگان موفق شتر در روستای کالشور می گوید: مردم این روستا همه از عشایر هستند و مرزبان و نگهبان سرزمین ایران؛ وام نمی خواهیم؛ همین که بگذارند مردم دیم بکارند و شترها چرا کنند، کفایت می کند!