Don't have Telegram yet? Try it now!
http://khabarfarsi.com/u/71407394/tlgr
/سرانه فضای ورزشی کشور به 60 سانتی مترمربع نزدیک شد/ مشاور وزیر ورزش بابیان اینکه تکمیل طرح های ورزشی کشور برای ارتقای سرانه فضای ورزشی در دستور کار است، گفت: این سرانه طی سال های اخیر به 60 سانتی مترمربع نزدیک شد