Don't have Telegram yet? Try it now!
http://manototv.com/shows/theworldsmostexpensivepresents/show1132
بحث پول خیلی مطرح نیست وقتی که هدیه برای یک ثروتمند باشد چنانکه این ویژه برنامه نگاهی دارد به برخی از هدایای گرانقیمت وشگفت انگیز درسراسر جهان