Don't have Telegram yet? Try it now!
http://manototv.com/videos/92075/vid9539
در این قسمت آقای دستمالچی از انتصاب علی اکبر ولایتی به ریاست هیئت موسسان دانشگاه آزاد میگوید. خانم بقراط درباره استفاده از پرچم آمریکا به عنوان حجاب میگوید. خانم امیری بازتاب فجایع اجتماعی در فضای مجا