Don't have Telegram yet? Try it now!
http://medicine.tums.ac.ir/college/fa/اخبار/بازدید-از-بخش-ارتوپدی-بیمارستان-امام-خمینی-با-حضوراقایان-دکتر-بغدادی---دکتر-واحدی---دکتر-زارعی-وکارشناس-واحد-ارزشیابی