Don't have Telegram yet? Try it now!
http://medicine.tums.ac.ir/college/fa/اخبار/دکتر-زالی؛-بیمارستان-سینا-نماد-برجسته-و-سنبل-خوبی-از-حرکت-های-نواورانه-در-حوزه-فعالیت-های-اموزشی--پژوهشی-و-درمانی-است