Don't have Telegram yet? Try it now!
http://naghdedastan.ir/review/1531
داستان شما ایده خیلی خیلی خوبی داشت. پایان غافلگیر کننده‌ای داشت که آدم را از خواندنش خشنود می‌کند. ایده خوب، مروارید ارزشمندی است که باید باید باید آن را در صدفی برازنده و مستحکم و درخور حفظ کنید و به مخاطب عرضه کنید. حالا این صدف چطور ساخته و پرداخته می‌شود؟ با زبان و نثر .