Don't have Telegram yet? Try it now!
http://naghdedastan.ir/review/1699
یکی از منابعی که می‌تواند برای نوشتن بسیار به کار آید تجربه زیستی است. این تجربه شامل تجربه حاصل در خانه و محل کار و اجتماع و گاه تلفیق اینها میتواند باشد. به نظر، در این متن هم شاهد یکی از این موارد هستیم. استفاده از اصطلاحات روانشناختی حکایت از این دارد که راوی یک روانپزشک .