Don't have Telegram yet? Try it now!
http://naghdesher.ir/article/746
نهاد ادبيات، نهاد سياره‌گوني است كه در گردش­ وضعي خويش هم از محيط اثر مي‌پذيرد و هم محيط را دچار تأثير م‌­كند. پس اين نهاد، ناگزير در چرخه‌ي وجودي خويش، همواره در حال فروپاشي و نوزايي است. شاعران به عنوان شهروندان اين نهاد اجتماعي از مهمترين مولفه‌هاي تاثيرگذار .