Don't have Telegram yet? Try it now!
http://naghdesher.ir/review/2705
غزل قالبی است با تاریخچه و پیشینه ای که با تغزل و عاشقانه سرایی گره خورده است. کمتر غزلسرایی است که این قالب را برگزیند و نخستین گزینه اش برای سرودن تغزل نباشد اما چه چیزی باعث شده است که از قرن های دور تا همین امروز شاعران فارسی زبان غزل بگویند و همیشه غزل هایشان مورد توجه و .