Don't have Telegram yet? Try it now!
http://naghdesher.ir/review/3650
در این یادداشت با هم مروری نقادانه خواهیم داشت بر یک غزل. غزل، غزلی پساهجرانی ست!؛ از آن غزل هایی که با وجود کوتاهی و تنگنای مجالش، در میان نهادن ماجرای عشق با مخاطب را از نظره ی نخست و طلیعه ی عاشقی می آغازد و تا افسردگی فراق ادامه می بخشد. شعر از وزنی دُوری استفاده کرده و با .