Don't have Telegram yet? Try it now!
http://naghdesher.ir/review/3750
در این یادداشت با هم مروری نقادانه خواهیم داشت بر سه غزل، از یکی از شاعران همشهری من. غزل نخست با این که عاشقانه است، اما از آن عاشقانه هایی ست که در آن ها بیش از توصیف معشوق، توصیف حال و روز عاشق جاری ست؛ حدیث نفس عاشقانه. در این غزل شش بیتی، چهار بیت نخست از همان معاییر مضمونی .