Don't have Telegram yet? Try it now!
http://naghdesher.ir/review/4908
هر شاعری به انگیزۀ علاقه‌ای که در اوست، شعر بسیار می‌خواند و مطالعۀ شعر خواه و ناخواه بر ذهن‌های آماده‌ای که شیفته‌گی‌شان به کلمات و تخیل و احوال عاطفی بسیار است، اثرمی‌گذارد. از نشانه‌های این اثرگذاری، انعکاس جزییاتی از آن مطالعات، در شعر شاعر است. این جزییات گاهی در حد .