Don't have Telegram yet? Try it now!
http://naghdesher.ir/review/6114
در این یادداشت با هم مروری نقادانه خواهیم داشت بر یک غزل. ردیف شاخص، یکی از ویژگی هایی ست که این شعر را خاص کرده است. تقلای پیدا کردن ردیف های تازه، یکی از امکاناتی ست که از دیرباز در اختیار شاعران بوده تا فضای نوتری به شعرشان بدهند. ردیف (که افزوده شدنش به شعر عروضی وام گرفته .