Don't have Telegram yet? Try it now!
http://naghdesher.ir/review/6209
این شعر نگاهی به غزل شاعر ارجمند جناب علی اسماعیلی ست، از سن و سال ایشان و محتوای شعر شان چنین استنباط می کنم که با شعری دیگر گونه از مضامین رایج غزل امروز باید مواجه باشیم، تا حدود زیادی همین هم هست، از پیوند دیرین غزل و عشق بسیار گفته اند، هر چه هست در ذات این قالب است، و .