Don't have Telegram yet? Try it now!
http://naghdesher.ir/review/6265
نوع مواجهۀ شاعر با واژه‌ها، و اجرای نقش‌های دستوریِ متفاوت با منطق زبان روزمره، از تمایلِ شاعر به فرهیختگی در زبان خبر می‌دهد، علاوه‌بر اینکه نشانی از گستردگیِ حوزۀ مطالعاتی شاعر نیز دارد. امّا صِرفِ استفاده از واژه‌ای در شعر، که آن را کمتر در شعر دیگران دیده‌ایم، نباید .