Don't have Telegram yet? Try it now!
http://naghdesher.ir/review/6284
کوتاه‌نویسی کار ساده‌ای نیست و معتقدم کسانی می‌توانند از عهدۀ نوشتن شعر کوتاه خوب برآیند که سابقه‌ای در نوشتنِ کارهای بلند و پرتصویر داشته باشند؛ کارهای پرتصویری که در خوانش‌های مداوم بعدی و در ویرایش‌های مداوم بعدی، دچار ریزش تصاویر شده باشد، به این معنی که در هربار .