Don't have Telegram yet? Try it now!
http://naghdesher.ir/review/6599
شعر بودنِ اثر دوم اساساً محل اشکال است. در اینکه در بیانِ «دردهای نگفته‌ای دارم، امّا نمی‌توانم غصۀ دوری تو را پنهان کنم» شعریتی نیست، تردیدی وجود ندارد، امّا باید پذیرفت که همین گزارۀ خبری ساده را می‌شد در لفاف زیبایی‌های خیال‌انگیز و در پوششِ زبانی هنری‌تر، به شعر .