Don't have Telegram yet? Try it now!
http://naghdesher.ir/review/6964
امروز مروری خواهیم داشت به اثر خانم زینب شریفی که با توجه به سن و سال شاعری شان مشخص است در ابتدای راه قرار دارند. باید به ایشان عرض کنم اثرشان از حیث وزن، قافیه و قالب دچار ایرادات بسیاری ست، با اینکه شاعر در انتخاب قالب صاحب اختیار است اما باید به هر حال این انتخاب را انجام .