Don't have Telegram yet? Try it now!
http://naghdesher.ir/review/7230
در شعر شاید یکی از مهمترین مسائل که گاه به آن توجه زیادی نمی شود، انتخاب های اولیه است. منظورم از انتخاب های اولیه، این است که شاعر همان ابتدا تصمیم بگیرد چه قافیه، ردیف، وزن و... را برای شعر انتخاب کند یا مسیر حرکتش در شعر چه باشد و مانند آن. مثلاً شما برای شعر اول خودتان یک .