Don't have Telegram yet? Try it now!
http://naghdesher.ir/review/7240
این شعر قطعه‌ای است در بحر رمل و وزن فاعلات فاعلات فاعلات فاعلن و وزنی است که کمتر از آن استفاده می‌شود. شاعر به راحتی در این وزن سخنی بر مبنای اندیشه طرح کرده است. محتوای کلی شعر که هشداری است برای انسان در وقت‌شناسی و دوری از غفلت‌ها، با این وزن که همچون صدای تیک‌تاک ساعت .